http://f-b.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/715301image1.jpg http://f-b.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/150197image2.jpg http://f-b.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249806image3.jpg http://f-b.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/206894image4.jpg http://f-b.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/491457image5.jpg http://f-b.gr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/165670image6.jpg
Όροι χρήσεις PDF Εκτύπωση E-mail
H ιστοσελίδα www.f-b.gr διατηρείται στο διαδίκτυο από την εταιρία Φωτιάδης ΑΕ. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα της Φωτιάδης ΑΕ, αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους καλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να συνδέεται και με άλλες ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες λειτουργούν και ελέγχονται αποκλειστικά από τους τρίτους. Η χρήση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους τρίτους που διατηρούν τις ιστοσελίδες αυτές.

Για όσο χρονικό διάστημα η Φωτιάδης ΑΕ διατηρεί στην κατοχή της την παρούσα ιστοσελίδα, φροντίζει να εξασφαλίζει την εγκυρότητα των περιεχομένων της. Η Φωτιάδης ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ανακριβείς ή/και περιέχουν λάθη ή/και δεν είναι διαθέσιμες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, να αποσύρει, να διαγράφει, να περιορίζει την πρόσβαση στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της, ολικώς ή μερικώς, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα περιεχόμενα της παρούσης ιστοσελίδας αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Φωτιάδης ΑΕ ή/και τρίτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, απαγορεύεται οποιαδήποτε:

* πώληση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, ενσωμάτωση μέρους ή όλων των περιεχομένων της σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς, προηγουμένως, την έγγραφη συγκατάθεση της.
* ανάρτηση ή/και εγκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, εγείρει αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με το νόμο,
* ανάρτηση ή/και εγκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων της ή/και των δικαιωμάτων τους, επιφυλάσονται άπαντες πάντων Νομίμων Δικαιωμάτων τους.

Καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης δεν χορηγείται από σιωπηρή επίκληση δικαιώματος ή με άλλον τρόπο σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, υποδείγματα, εμπορικά σήματα κ.ο.κ. αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα.

Η λήψη προσωπικών στοιχείων θα περιορίζεται αυστηρά για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστατεύονται αυστηρά από τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αποστέλλοντας στην Φωτιάδης ΑΕ οποιοδήποτε δεδομένο, δύνανται στην ευχέρειά της να υπάρξουν εις βάρος σας ποινικές κυρώσεις εάν δεν προβείτε σε κατάλληλες κινήσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το υλικό ή η πληροφορία είναι «καθαρή» από όλους τους γνωστούς ιούς που προσβάλλουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή από άλλες μολύνσεις, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό οποιονδήποτε κώδικα ή οδηγίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να τροποποιήσουν, βλάψουν, καταστήσουν αδύνατη ή εκθέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αυτής της ιστοσελίδας ή τα συστήματα υπολογιστών και δίκτυα της Φωτιάδης ΑΕ.

Παρακαλείστε, όπως αποφύγετε την αποστολή δεδομένων προς την Φωτιάδης ΑΕ, που θεωρείτε ότι είναι εμπιστευτικά ή ιδιόκτητη πληροφορία.

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει πελάτης της Φωτιάδης ΑΕ συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την Φωτιάδης ΑΕ στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας και παραγγελίας.

Η Φωτιάδης ΑΕ αποποιείται κάθε ευθύνης της προς οποιονδήποτε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, προκληθείσα από λάθη, παραλείψεις, τυχαία ή φυσικά γεγονότα (π.χ. πλημμύρα, σεισμό κ.ο.κ.), και εν γένει από οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν προκύψει, ούτε ακόμα και από απάτη, σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, δηλώνετε την συγκατάθεσή σας στην Πολιτική της εταιρίας Φωτιάδης ΑΕ για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων και στους παρόντες Όρους Χρήσεως. Εάν δε συναινείτε στην Πολιτική της Φωτιάδης ΑΕ και σε αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε, προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τμήματα αυτών των Όρων Χρήσεως οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση από μέρους σας της ιστοσελίδας της Φωτιάδης ΑΕ, που ακολουθεί την αποστολή των αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Χρήσεως, σημαίνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.f-b.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Φωτιάδης ΑΕ και του επισκέπτη/πελάτη της και δεσμεύει μόνο εκείνον. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.